Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady
Výstavy a akce Navštivte nás Galerie Obchod

Jaroslav Klát – Průniky realismu a abstrakce

12. 5. 2018 – 1. 7. 2018 Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

Zatímco dílo Jaroslava Kláta staršího osciluje mezi realismem a abstrakcí, tvorba Jaroslava Kláta mladšího představuje ukázku symbolického konstruktivismu, který je založen na originální syntéze tvarů, kompozic, objektů a barev stojící na hranici výtvarné abstrakce. Na výstavě budou zastoupena díla obou malířů.

Z tvorby Jaroslava Kláta staršího se bude jednat o vrchol jeho umělecké tvorby, který charakterizoval příklon k abstraktní malbě a tašismu v 60. letech. Z tvorby Jaroslava Kláta mladšího budou představena poslední plátna, jimiž prostupují základní kompoziční prvky jeho malířského rukopisu, jenž vystihuje dominantní role barvy a světla, působivá rytmizace plochy a integrita objektů.

Jaroslav Klát st. (1902 – 1979)
Výtvarné umění miloval od mládí. Po maturitě na litomyšlském gymnáziu odešel za prací do Prahy. Po válce se mu podařilo vycestovat na roční stipendijní pobyt do Paříže, kde se setkal s díly svých oblíbených autorů. Zanedlouho po návratu byl jako úředník přeložen do Karlových Varů. Zde s energií sobě vlastní pomáhá vytvářet ve vysídlené oblasti nové kulturní zázemí. Nakonec se na počátku 50. let rozhodl nastoupit dráhu profesionálního výtvarníka. Vytváří řadu olejomaleb průmyslové krajiny, ve kterých cítíme ozvuky moderní francouzské malby. Jistě k nejzajímavějšímu okruhu jeho díla náleží cyklus abstraktních kompozic, ve kterých se malíř pustil do experimentů po stopách Jacksona Pollocka.

Jaroslav Klát ml. (1962)
Již v útlém věku podlehl kouzlu výtvarného umění. Během studií na Akademii výtvarných umění se mu podařilo vycestovat na stipendijní pobyt do Paříže. Součástí jeho svébytného malířského umu se staly barva, velkorysé gesto, expresívní výraz a zároveň racionálně budovaný prostor obrazu. Inspiraci pro svá díla nalézá v přírodě, v jejích tvarech – na plátnech tak můžeme v nakumulovaných obrazcích objevovat rybí a ptačí těla, obličeje… V případě kompozic výrazného délkového formátu máme zase pocit, že jsme se ocitli v blízkosti šamanů, totemů a barevného hýření masek.

Kurátorka: Barbora Půtová

Katalog k výstavě
Barbora Půtová, Průniky realismu a abstrakce: Jaroslav Klát, otec a syn, Praha, 2018.

Doprovodný program
09/06 16:00 Komentovaná prohlídka výstavy s umělcem