Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady
Výstavy a akce Navštivte nás Galerie Obchod

Ivana Bachová – K vodě

1. 7. 2021 – 3. 10. 2021 Hotel Zámeček Poděbrady

Srdečně vás zveme na výstavu obrazů Ivany Bachové (1995). Výstava K vodě nabízí průřez autorčinou tvorbou, od nejnovějších po starší díla na téma vody a jejích různých tváří a projevů.

Ivana Bachová se zabývá zkoumáním vzájemného vztahu mezi přírodním prostředím a zkušeností samotného života. Podstatným zdrojem jejího zájmu a inspirací se jí stala voda. Voda se svou schopností ovlivňovat ráz krajiny a také jako zásadní živel spojený s životem. S pohybem. Protože tam, kde je pohyb, je také život. Její obrazy - často v modrých a hnědých tónech - dále zdůrazňují sepětí vody-toku se zemí-krajinou.

Prezentovaná výstava představuje průřez autorčinou tvorbou, od nejnovějších po starší obrazy na téma vody a jejích různých tváří a projevů. Vody klidné, zrcadlící ráz okolní krajiny. Vody na první pohled stojaté, ale se zrádnými spodními proudy, které nelze mnohdy pohledem z vnějšku zahlédnout. Ale také vody tekoucí, dynamické, nejrychlejší cestou pospíchající vpřed, po cestě zápasící s překážkami, na které reaguje, se kterými spolupracuje a podle jejichž charakteru vytváří také specifická proudění. Vody, která svou jemnou vytrvalostí neustále proměňuje koryto a podobu okolí. A v důsledku tím proměňuje i vlastní plynutí a podobu. V tomto krásném hotelovém prostoru navíc výstava navazuje na okolní, vnější prostředí s jeho vodními zdroji a panoramaty a tvoří s ním jakýsi prostředkující a jednotící prvek mezi exteriérem a interiérem.

Tvorba Ivany Bachové je celkově zaměřena na ztvárňování přírody a jejích mystérií. Kromě bravurního realistického zpracování obrazu autorku charakterizuje také velký zájem o přírodu samotnou a procesy, které se v ní odehrávají. Jak navenek, jako je například střídání ročních období nebo působení světla a jeho odrazů na zobrazovaný celek nebo působení světla na různých místech - v lesích, u řek a rybníků, specifická barevnost u moře nebo na horách. Také ji ovšem zajímají vnitřní procesy, které se na vodě a dalších zobrazovaných fenoménech projevují. Vytváření mlh a oparů nebo třeba obtékání vody kolem různých překážek ve specifickém prostředí. Z takových zkušeností si autorka odnáší pro ni cenné poznání o světě a jeho zákonitostech.

Kurátorka: Ivana Beranová

Doprovodným program
so 4. 9. 16:00 Komentovaná prohlídka K vodě s Ivanou Bachovou
připravujeme… II. komentovaná prohlídka výstavy s malířkou
připravujeme… dernisáž výstavy

Hotel Zámeček Poděbrady
Poděbrady, Husova 232, I. patro
Otevřeno po-ne 10-18 hod.
Vstup zdarma

Událost pořádají Lázně Poděbrady, a. s. a Galerii Ludvíka Kuby Poděbrady.