Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady
Výstavy a akce Navštivte nás Galerie Obchod

Vernisáž Lukáš Havrda

1. 2. 2020 16:00 Galerie Ludvíka Kuby

Zveme Vás na slavnostní zahájení výstavy. Za účasti autora.

Malíř Lukáš Havrda (1985) ve svých obrazech zachycuje především architekturu a objekty, jež ho inspirují a ovlivňují. Své kořeny má Lukáš v Pojizeří. Zde ho zaujala monumentálnost a také jistá syrovost brutalistní architektury liberecké skupiny SIAL. Na jeho plátnech tak můžeme spatřit mj. liberecký obchodní dům Ještěd nebo semilský kulturní dům. Místa s pohnutou historií a doba normalizace v bývalém Československu jsou také častými tématy Lukášovy tvorby. I proto se jedním z jeho námětů staly objekty lehkého pohraničního opevnění nebo Labská bouda. V jeho dílech je také patrná inspirace pražskou a evropskou architekturou. Havrda se nejčastěji přidržuje staleté malířské tradice realistického zobrazení. Fantazii uplatňuje v barevnosti a například v netradičních úhlech pohledu vybraných motivů. Když pozorujeme Lukášova díla, často narazíme na kombinaci pravoúhlých linií s rozptýlenými okraji.

Balancuje tak po svém mezi realitou a objektivitou architektury a fantazií a subjektivitou umělce. Tohoto efektu dociluje mimo jiné za využití malířské technologie asfaltu. Ta mu také umožňuje dosahovat různé hrubosti povrchu a umocňuje velkoryse pojaté formáty obrazů.

(Art Banana)

Událost pořádájí Lázně Poděbrady, a. s. ve spolupráci s Polabskou uměleckou společností, z. s.